LogoPedagogen i Västerbotten AB

LogoPedagogen erbjuder logopediska och specialpedagogiska tjänster såsom språkutredningar, läs- och skrivutredningar, föreläsningar kring tillgänglig lärmiljö, dyslexi, språklig sårbarhet, språkstörning och digitala lärverktyg för att kompensera för svårigheter inom språk-, läs- och skrivförmåga.

Varför högläsning?

De flesta har nog hört att det är bra att läsa för sina barn. Men man kanske inte till fullo vet vad det faktiskt är vi ger till våra unga när vi läser högt? 1. Lusten till läsning Kanske är det viktigaste av allt att högläsning kan väcka läslust, och en ökad vilja att läsa …

Varför högläsning? Läs mer »

Anpassa HUR:et

Det är en utmaning att hitta rätt arbetssätt för en hel elevgrupp. Jag har mött elever som har fått anpassningar i skolan som i sig är väldigt bra men som upplevs utpekade för eleven. Det finns risk för att anpassningarna och insatserna av den anledningen inte fungerar som förväntat eftersom motivationen dalar. Ett sätt man …

Anpassa HUR:et Läs mer »

Vad är syftet med en utredning?

En utredning handlar om att samla information och söka svar på en frågeställning. När det gäller utredningar av språklig förmåga och/eller läs- och skrivförmåga hos skolbarn så är det flera frågor som vi söker svaret på. Det som kanske de flesta tänker på, är att utredningen ska försöka svara på frågan om det finns någon …

Vad är syftet med en utredning? Läs mer »

LogoPedagogen och språk

SPSM Skolverket – Från vardagsspråk till ämnesspråk Specialnest Artikel om boken “Språklig sårbarhet i förskola och skola – barnet, språket och pedagogiken” Förstelärare om “cirkelmodellen och genrepedagogik”

Läsa, skriva, räkna – garanti

1 juli 2019 införs förändringar i skollagen för att garantera tidiga stödinsatser. Elever i förskoleklass och på lågstadiet som behöver stöd för att nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska få det. Stödinsatserna ska vara individuellt utformade. Läs mer om garantin på Regeringskansliets hemsida. Det är viktigt att tidigt upptäcka elever i …

Läsa, skriva, räkna – garanti Läs mer »

“Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen”

I tidningen Specialpedagogik  (2016) skriver de om intensiv lästräning och om behovet av att ha en metod för läslärande som är enkel men samtidigt ger snabba och tydliga resultat. “Att testa och träna avkodningsförmågan tidigt lyfter både läsförståelse och betyg. Metoden är enkel, resurssnål och lustfylld, skriver Ronny Karlsson, speciallärare, och Martin Ingvar, professor.” Elevgruppen följdes …

“Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen” Läs mer »

%d bloggare gillar detta: