Anpassa HUR:et

Det är en utmaning att hitta rätt arbetssätt för en hel elevgrupp. Jag har mött elever som har fått anpassningar i skolan som i sig är väldigt bra men som upplevs utpekade för eleven. Det finns risk för att anpassningarna och insatserna av den anledningen inte fungerar som förväntat eftersom motivationen dalar.

Ett sätt man kan göra anpassningar på och göra elever mer delaktiga i vilka verktyg man använder är att använda “Tech Boards”. Med dessa kan man anpassa HUR man genomför en uppgift.

I en Tech Board kan man använda sig av resurser både på dator, surfplatta, fysiska och digitala böcker samt resurser på telefon. Här är lärarens kompetens och goda kunskaper om gruppens olika variationer i både läs-, och skrivfärdigheter och kunskapsnivå avgörande för val av verktyg. Läraren styr vilka verktyg som passar gruppen.

En Tech Board syftar till att eleverna ska visa vad de kan med hjälp av ett sätt som fungerar för individen och samtidigt öka sin digitala kompetens. Elever som upplever undervisningen och aktiviteterna meningsfulla tenderar att lyckas bättre med att uppnå kunskapskraven. Det är självklart tillfredsställande att klara av en uppgift. Ja, bara det faktum att kunna säga att man är klar.

Det finns många exempel på hur en Tech Board kan se ut. Här nedan är en enkel variant som jag skapat i verktyget Symbaloo. I Symbaloo kan man lägga upp flera olika resurser som eleverna kan välja bland men som alla syftar till att klara av samma uppgift. Det kan handla om olika sätt man vill visa sina kunskaper på t.ex. muntligt i en ljudfil, som en serie, skärminspelning eller genom att skapa en tilltalande presentation. Man kan också skapa Tech Boards med enbart kompensatoriskt stöd eller resurser till stöd för att skriva texter t.ex. diktering, talsyntes, rättstavning, tankekartsverktyg, storyboards och mycket mer. 

https://www.symbaloo.com/embed/larresurser-larverktyg?

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/motivation-en-viktig-nyckel-till-elevers-skolframgang

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1467-9604.12027.


%d bloggare gillar detta: