Föreläsningar och kompetensutveckling inom logopedi och specialpedagogik 

Vi bygger upp föreläsningar och kompetensutveckling utifrån era behov inom vårt kompetensområde. Målgruppen är förskola och skola. 

Innehållet i föreläsningarna kan handla om: 

  • dyslexi 
  • språkstörning 
  • assisterande teknik 
  • intensiv lästräning 
  • Visuellt stöd – bildstöd 
  • språkutvecklande arbetssätt 
  • digital kompetens 

För dessa tjänster är det svårt att uppskatta priset när mycket beror på era behov och omfattningen av uppdraget. Kontakta oss och beskriv era behov så skickar vi ett förslag på upplägg och en offert som ni får ta ställning till. 

high angle photo of person holding film strip in front of a laptop
Photo by cottonbro studio on Pexels

Animerad film för utbildning och kompetensutveckling 

Vi hjälper er att skapa animerade utbildningsfilmer. Filmerna kan vara riktade till elever, vårdnadshavare eller personal på skolan. 

Kontakta oss för offert 

Rulla till toppen