Om oss

Här presenterar vi mer om:

vårt företag

Vi startade vårt företag december 2018 för att kunna bidra till att förkorta köerna till språk-, läs- och skrivutredningar. Då liksom nu är vår övertygelse att elever i språk-, läs- och skrivsvårigheter behöver både tidiga insatser men också att i rimlig tid få utreda språk-, läs- och skrivförmågan för att snabbt och effektivt sätta in RÄTT anpassningar och träning. 

Namnet LogoPedagogen kom sig naturligt då våra respektive kompetenser slogs ihop till ett; Logopeden och Pedagogen. Det är också det som är unikt med vårt företag, att vi kan erbjuda en bred tjänst med kunskap i förskola och skola, kompetens inom logopedi, specialpedagogik och assisterande teknik. 

Företaget drivs i dagsläget av Kajsa Brännlund och Charlotte Stenlund som en bisyssla, vid sidan av våra vanliga jobb. 

syfte och vision

Logopedagogen erbjuder expertis inom logopedi- och specialpedagogik. Med utredningar, handledning och kompetensutveckling hjälper vi människor med språk-, läs- och skrivsvårigheter. För oss är snabbhet till effektiva och kvalitativa åtgärder av yttersta vikt. 

Vårt syfte är att skapa förutsättningar för människor att utvecklas för att kunna vara en del av samhället. 

Visionen är att bli den största privata aktören i Norrland och vara drivande för att snabbare erbjuda hjälp och stöd. 

våra värdeord

Kalk i sig är nyttigt men för oss är det en nödvändighet; Krav, Ansvar, Lyhördhet och Kompetens 

KRAV
Vi ska uppfylla de lagkrav som ställs på vår verksamhet för att säkerställa en god kvalité och säkerhet för våra kunders integritet. 

ANSVAR
Vi känner ett ansvar för vår uppgift i samhället att ge människor stöd inom vårt kompetensområde genom snabb, målmedveten och noggrann hjälp. 

LYHÖRDHET
Det är viktigt för oss att kunden och dennes behov står i centrum. Våra kunder ska känna sig hörda och sedda och att det vi förmedlar är begripligt, applicerbart och av hög kvalité. 

KOMPETENS
Vi tror på livslångt lärande och brinner för lärande och utveckling. Vår tvärprofessionella kompetens inom språk-, läs- och skrivutveckling samt spetskompetens inom digitalisering hjälper oss att ge våra kunder de kunskaper, stöd och hjälp som de efterfrågar. Vi utgår alltid från vetenskap och beprövad erfarenhet och utvecklar vår kompetens genom att följa forskning och teknisk utveckling. 

hantering av personuppgifter

Det är viktigt att ni känner er trygga med oss. Därför har vi utarbetat en policy som beskriver hur vi behandlar era personuppgifter. 

policys & rutiner

Förutom integritetspolicy så har vi också styrdokument gällande miljö, Kvalitetssäkring och Registerförteckning.

Rulla till toppen