Privat logoped och speciallärare

Logopedagogens logoped och speciallärare erbjuder mycket mer än enbart dyslexiutredningar och logopedutredningar av språk för att möta era behov. För oss är dialogen med ER det viktigaste eftersom vi anpassar tjänsterna efter era behov. Här nedan kan du läsa om de vanligaste uppdragen som vi tar oss an. Vilka tjänster har NI behov av?

I menyraden här ovanför hittar du mer information om oss och om våra tjänster.

utredningar är som ett detektivarbete för att hitta individens styrkor och att beskriva eventuella svårigheter för att sedan kunna sätta in adekvata åtgärder, både tränande och kompenserande.

Utredningar

Logopedutredning av språk

Dyslexiutredningar

Skolutredning

Utredning av nyanlända

Föreläsningar

Språk- läs- och skrivutveckling

Dyslexi

Språkstörning

Tillgängliga lärmiljöer

Tränande insatser och kompensatoriskt stöd

Digitala lärverktyg

Processtöd

Digitalisering

Assisterande teknik – digitala lärverktyg

Intensiv lästräning

Screeningplan

Utredningar hos privat logoped och speciallärare ger fördelar

Snabb kontakt med logoped och/eller speciallärare

Kort väntetid

Möjlighet till EN utredning – eftersom vi kompletterar läs- och skrivutredningen med en logopedutredning av språk ifall det behövs

Bred kompetens hela vägen från utredning till att omsätta åtgärdsförslagen i den pedagogiska vardagen

Kontakta privat logoped eller speciallärare för att komma igång med dyslexiutredning eller logopedutredning av språk.
Ta kontakt med privat logoped eller speciallärare för dyslexiutredning eller logopedutredning av språk.

Ta gärna del av vår Instagram där vi lägger ut lite tips och uppdateringar.

%d bloggare gillar detta: