Ibland behöver man få lite hjälp på vägen när de strategier, metoder och material man har provat inte leder utvecklingen framåt hos en elev.

Vår logoped, speciallärare och IT-pedagog handleder både individer och grupper inom förskola och skola inom vårt kompetensområde. Behoven ser olika ut och har olika omfattning. Kontakta oss för offert. 

Pris: 950 kr/tim eller enligt offert

Logoped

 • Handledning – språkstörning 
 • Språkfrämjande arbetssätt i förskola och skola 
 • Handledning språk-, läs- och skrivsvårigheter 

Kontakta oss för att diskutera era behov. 

Speciallärare

 • Handledning – intensiv läs- och skrivträning
 • Handledning – dyslexi 
 • Handledning- kompensatoriska åtgärder 
 • Övriga specialpedagogiska frågor 

Kontakta oss för att diskutera era behov. 

IT-pedagog

 • Talsyntes – ”text-till-tal” 
 • ordprediktion 
 • rättstavningsprogram 
 • program för tankekartor och kognitivt stöd 
 • diktering – “tal-till-text” 
 • verktyg för samarbete: molntjänster och kommunikationsverktyg 
 • verktyg för språkutveckling: appar och program 
 • Övriga frågor om hur tekniken kan stötta lärandet 

Kontakta oss för att diskutera era behov. 

Rulla till toppen