LogoPedagogen och språk

Språket är en otroligt viktig förmåga som inte bara är nyckeln till fantasi och verklighet utan som också ger individen makt över sitt eget liv och kunna ta del av och följa med i samhället. LogoPedagogen brinner för språkutveckling och en språkligt tillgänglig lärmiljö.

I skolan är det viktigt att så tidigt som möjligt hitta de elever som behöver extra stöd i sin språkutveckling. Många skolor har fungerande screeningplaner som fungerar som ett grovmaskigt nät för att identifiera elever i behov av stöd för att utvecklas vidare. I dagsläget är det också obligatoriskt i åk 1 att genomföra kartläggningar från Skolverket. När man identifierat svårigheterna är det lättare att sätta in åtgärder som matchar behoven.

Det går att göra mycket främjande och förebyggande arbete för elever i språklig sårbarhet som faller under det som kallas “ledning och stimulans” i skolan och är det sätt som man organiserar den ordinarie undervisningen på.

Det kan handla om att lärare använder en mängd resurser, metoder och verktyg för att göra innehållet så tillgängligt som möjligt. Många lärare jobbar multimodalt d.v.s. använder flera olika medietyper som bild, ljud, rörlig bild, text och tal i undervisningen. En del jobbar med språkutvecklande arbetssätt och använder cirkelmodellen eller genrepedagogik i textarbete för att göra innehållet tillgängligt.

Här nedan listas några bra resurser för att lära sig mer om tillgänglig lärmiljö:

Rulla till toppen