“Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen”

I tidningen Specialpedagogik  (2016) skriver de om intensiv lästräning och om behovet av att ha en metod för läslärande som är enkel men samtidigt ger snabba och tydliga resultat.

“Att testa och träna avkodningsförmågan tidigt lyfter både läsförståelse och betyg. Metoden är enkel, resurssnål och lustfylld, skriver Ronny Karlsson, speciallärare, och Martin Ingvar, professor.”

Elevgruppen följdes från 2007 – 2015. Metoden som de beskriver och som genom interventioner har gett goda resultat, vänder sig till elever som läser långsamt och hackigt. Deras lässvårigheter har ofta sin grund i avkodningssvårigheter. Lästräningen grundar sig i teorierna bakom phonics och syftar till att höja den fonologiska medvetenheten och samtidigt avkodningens effektivitet.

Lästräningens ingredienser består av testning för att se till att träningen börjar på rätt nivå för eleven. Därefter följer mängdträning d.v.s. läsning av listor med bokstäver, stavelser och ord.

Studien som utfördes visade att man med hjälp av denna träning kan öka läshastigheten. Samtliga 14 elever i studien fick godkänt i svenska och matematik i årskurs 6 och alla eleverna fick godkända betyg i svenska och matematik när de slutade årskurs 9. I engelska var det endast en som inte fick godkänt. Läs hela artikeln här.

Ulrika Wolff betonar också vikten av tidig intensiv lästräning. Hon menar att det inte bara ger en rejäl skjuts i läsflytet utan även till självkänslan.

Även läsprojektet TIL (Tidig Intensiv Lästräning) som bygger på en modell skapad av Monica Dahlin, lågstadielärare och speciallärare i Sollentuna, visar goda resultat på självkänsla och läsflyt.

Rulla till toppen