Dyslexi – dislexi – Dslexi

Idag avslutas Europeiska Dyslexiförbundets kampanj “Europeiska Dyslexiveckan” som pågått den senaste veckan för att uppmärksamma och sprida kunskap om dyslexi. Dyslexibegreppet är relativt välkänt i vårt samhälle idag och många vet att det är något som har med läs- och skrivsvårigheter att göra. Men vad är det som är svårt egentligen och vad kan göras åt det? Här kommer lite korta fakta om dyslexi:

  • Dyslexi innebär svårigheter med att avkoda ord och /eller att stava
  • Svårigheterna att avkoda ord gör att läsningen blir mödosam och långsam
  • Den nedsatta förmågan att avkoda ord tröttar ofta ut en läsare med dyslexi och gör att all kraft går åt till att försöka läsa ut orden, och det kan påverka förmågan att förstå innehållet i en text
  • Alla läs- och skrivsvårigheter är inte dyslexi och därför behöver en läs- och skrivutredning genomföras för att fastställa vad läs- och skrivsvårigheterna beror på, samt för förslag på tränande och kompenserande stöd

Dyslexi bottnar i en nedsättning i hjärnans språkljudssystem. Det är därför inte ovanligt att personer med dyslexi haft uttalssvårigheter i yngre åldrar och kanske även som vuxna blir osäkra på hur olika ord uttalas. Det är nedsättningen i språkljudssystemet som gör det svårt att lära sig vilket ljud som hör ihop med vilken bokstav när en ska läsa och stava.

Det finns stöd och hjälp att få:

Alla kan utveckla sin förmåga att läsa och skriva, självklart även den som har dyslexi!

Alla vi som jobbar med barn och ungdomar spelar en viktig roll för att tidigt upptäcka barn och unga som inte utvecklar sin läs- och skrivförmåga som förväntat – för att kunna ge tidigt stöd. Det finns mycket att göra! Exempelvis visar forskning på goda effekter av intensiv avkodningsträning. Med dagens tekniska möjligheter finns många assisterande verktyg som kan underlätta för kunskapsinhämtning i skolan.

Framförallt och viktigast av allt – med tidig stöd minskar risken för att barn och unga tappar tilltron till sin förmåga eller nyfikenheten och lusten att lära.

Har du funderingar om ditt barn, din elev eller kanske du själv har dyslexi? Mer information hittar du på bland annat Dyslexiföreningens hemsida https://www.dyslexiforeningen.se/

Välkommen att ta kontakt med oss på LogoPedagogen i Västerbotten om du har några frågor!

%d bloggare gillar detta: