Ordmoln

Ordmoln kan användas för att arbeta med språket men också för att analysera texter och starta upp diskussioner. Här kommer några olika sätt som ordmoln kan användas:

  • sammanfatta en lektion
  • ta reda på förkunskaper
  • åskådliggör elevers synpunkter
  • synliggöra de mest frekventa orden i en text/bok/hemsida
LogoPedagogen som ett ordmoln. Denna kommer från “WordArt”

Ordmoln kan man göra på olika sidor och i olika tjänster. De flesta nedan är gratis men det finns också betaltjänster.

Rulla till toppen