Nu är läsa, skriva, räkna garantin här!

1 juli 2019 kom de nya bestämmelserna om en garanti för ett tidigt stöd. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. Det ska vara rätt stöd i rätt tid! Det förutsätter också att skolorna har specialpedagogisk personal att samråda med när man får en indikation på att elever har svårigheter att nå kunskapskraven.

LogoPedagogen erbjuder samråd

I garantin betonas att både bedömning, planering och uppföljning ska ske i samråd med specialpedagogisk personal för att de anpassningar och det stöd som ges ska matcha elevernas behov. På många håll kan det vara svårt att erbjuda den kompetensen då tillgången till speciallärare och specialpedagoger inte är så stor.

LogoPedagogen erbjuder skolor samråd med logoped, IT-pedagog eller speciallärare med särskilda kunskaper inom språk- och tal-, läs- och skrivutveckling samt digitala verktyg för träning eller kompensation.

Källa: Skolverket https://www.skolverket.se/images/200.5900a40916aff82d52695f/1560764952733/Modellen%20LSR.jpg

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Rulla till toppen