Skriva texter – arbetsgång

Lärarens förhållningssätt, kunskaper och förmåga att använda assisterande teknik i sin undervisning är avgörande för hur eleverna sedan använder verktygen. Eftersom det är i undervisningen som eleverna får träna på att använda exempelvis talsyntes, rättstavningsprogram och ordprediktion samt röstinmatning så blir det viktigt att väva in användningen i de uppgifter som eleverna får.

En arbetsgång för skrivande med bildstöd kan underlätta för både lärare och elever att komma ihåg de olika stegen och i vilken ordning verktygen ska användas.

Arbetsgång för skrivande med assisterande teknik.

%d bloggare gillar detta: