Dyslexiutredning

Dyslexiutredning, så går det till!

Här kommer en kort film som visar hur en läs- och skrivutredning går till och som kan visas för barn och elever som kanske själv ska genomföra en läs- och skrivutredning. Som ett resultat av filmens information kan barnet/eleven känna sig bättre förberedd inför utredningen och mindre orolig. Därför är vår förhoppning att filmen ska komma till användning eftersom de svarar på de vanligaste frågorna som vi får från de personer vi möter i läs- och skrivutredningar.

  • Vad är en läs- och skrivutredning?
  • Varför gör man en sådan?
  • Hur gör man en läs- och skrivutredning?
  • Hur lång tid tar det?
Rulla till toppen