Animerad film för kompetensutveckling och information

Animerad film är ett utmärkt sätt att nå ut till den tänkta målgruppen eftersom det blir kort, koncist och kärnfullt. Vi hjälper er med manuset, genomförandet och distributionen!

Exempel på användningsområden:

  • Animerad film om innehållet i någon av era handlingsplaner exempelvis Närvaroplan, Plan mot kränkande behandling, Plan för ledning och stimulans samt extra anpassningar och särskilt stöd.
  • Stegvisa instruktioner kring ett ämne.
  • Information som ni vill nå ut till all era medarbetare!

Animerad film är lättillgängligt och kan nå fler medarbetare eftersom det blir tillgängligt på alla plattformar och under dygnets alla timmar. Möten i realtid tar mycket tid och kan bättre ersättas med film om det handlar om INFORMATION. Du som LEDARE kan enkelt dela din vision om hur du vill att verksamheten ska bedrivas.

Ett exempel på hur en film kan se ut:

Hur animerad film kan bidra till verksamhetsutveckling

…eller denna film om dyslexi, dess orsaker, konsekvenser och vad man kan göra åt det.

Läs- och skrivsvårigheter – dess orsaker, konsekvenser och vad man kan göra åt det.
Rulla till toppen