Vi skapar animerad film

Behöver ni ett snabbt, enkelt och tillgängligt sätt för att föra ut er information? Vi omvandlar innehållet i era handlingsplaner, policydokument eller riktlinjer till lättillgängliga animerade filmer. Tillsammans skapar rörlig media, bild, foto, text, ljud och inspelat tal förutsättningar för människor att komma ihåg och att bättre förstå. Minneskrokar skapas från det de har sett, hört och läst.

Exempel på en animerad film.

Kontakta oss för mer information och prisförslag.

Rulla till toppen