Politiker, chefer, lärare och personal inom utbildning…Gott nytt år!

Vi på Logopedagogen önskar att det nya året innebär en ökad kunskap inom skola och arbetsliv om vad språk-, läs- och skrivsvårigheter innebär för individen, vilken träning som behövs och hur man kan kompensera för svårigheterna. Kunskapen behövs för de som möter människor med dyslexi eller språkstörning och för politiker, chefer och andra ledningsfunktioner som kan prioritera dessa frågor i budgeten. Det är en ren besparing om man jämför med vad skolmisslyckanden (ja, skolor som misslyckats att nå sina elever) kostar i slutändan.

Vi önskar också att alla duktiga lärare runt om i landet som enligt UDL (Universal Design for Learning) anpassar sin undervisning och utgår från sina elevers förmågor, blir uppmärksammade och får uppskattning för deras arbete.

Vi önskar självklart också att 2021 är slutet för Coronaviruset!

Rulla till toppen