Vad har Genrepedagogik med digital teknik att göra?

Vad har genrepedagogik med digitala verktyg att göra? Svaret är att processerna för att skapa riktigt bra texter går att utveckla ännu mera med digital teknik. Både kommunikationen, samarbetet, tillgången till texter, textredigering och bearbetning samt bedömning kan utvecklas när man använder digitala verktyg.
Jag tycker att Patricia Diaz har en bra presentation när det gäller cirkelmodellen där hon kopplar digitala verktyg till processens fyra steg.

https://www.patriciadiaz.se/cirkelmodellen/

Cirkelmodellens 4 faser. Omgjord bild utifrån Pauline Gibbons bok “Stärk språket, stärk lärandet” (2018), Studentlitteratur

Vill man läsa mera så rekommenderar jag att läsa i denna PDF: https://www.nok.se/contentassets/ee684956791f43159207aff16d270a73/lararens-guide-till-cirkelmodellen-pdf.pdf

Rulla till toppen