Lätt att läsa på webben för alla! Tillägg till webbläsaren.

Tillägg som kan göra webbplatser mer “rena” från reklam och förenkla utseendet kan hjälpa läsaren att fokusera och det finns flera att välja mellan som jag har listat längst ner. I detta inlägg vill jag rikta blicken mot tillägget Easy Reading som också innehåller andra tillgänglighetsfunktioner såsom uppläsning av text och ordförklaringar.

Easy Reading är ett verktyg som nu är tillgängligt för alla och som gör innehåll på webben mer tillgängligt för personer med kognitiva svårigheter. Det är ett resultat av ett EU-projekt där olika partners (se bilden) samarbetar och tillsammans tillhandahåller forskare och utvecklare för ett gemensamt syfte.

Projektet har fått finansiering från Horisont 2020, Europeiska Unionens
ramprogram för forskning och innovation, avtal nr 780529.

Syftet är att de vill stödja personer att kunna läsa, skriva, förstå och använda alla webbsidor på ett enklare sätt. Deras mål är att göra webbsidor mer tillgängliga för alla eftersom många webbsidor är svåra att använda för personer med kognitiva svårigheter. Behoven som de har täcks inte helt av de riktlinjer som finns idag och utvecklare känner ofta inte till vilka behov som behöver tillgodoses. 

Easy Reading-programmet består av en molnbaserad infrastruktur baserat på öppen källkod för att göra det mer tillgängligt. Efter installationen som man gör i webbläsaren Chrome under tillägg, så kan man fästa verktyget längst upp och när man sedan klickar på den så får man upp ikonen för Easy Reader till höger i webbläsarfönstret. När man klickar på denna ikon kan man välja vilka funktioner som man vill använda på den aktuella websidan.

Det finns tre huvudfunktioner:

  • Anpassad struktur och layout på sidan
  • Förklaring av innehåll med hjälp av symboler, bilder och filmer
  • Översättning av innehåll till en annan språknivå, till exempel lättläst text eller symbolspråk

HÄR kan du läsa mer om Easy Reading och ladda ned till Chrome eller Firefox.

Länk till officiell projekthemsida: EASY READING – Keeping the user at the digital original

Andra tillägg för tillgängliga webbsidor

Det finns även andra typer av tillägg för både webbläsaren Chrome och Edge som erbjuder liknande funktioner och som jag har listat nedan. Dessa kan underlätta tillgängligheten på webbsidor i form av läsbarhet, teckensnitt , färgmarkeringar och en del har även uppläsning inbyggt i verktyget.

Rulla till toppen