Vi kan hjälpa till att skriva intyg till högskola och universitet!

Glädjande nyheter från SVT Örebro om ökande antal personer med funktionsnedsättningar (t.ex. ADHD och dyslexi) som studerar vidare! I just denna artikel berättar läkarstudenten Josefin med dyslexi om det stöd hon får från universitetet i form av bland annat verktyg som talsyntes.


Förutom det stöd som ges på universitet och högskolor för själva inlärningen så finns även annat stöd att söka. Om det exempelvis finns behov av att studera i en långsammare takt än heltid för att orka med så kan CSN bevilja studiemedel för en högre studietakt. På så sätt ges bättre ekonomiska förutsättningar för att klara studierna. För att ha rätt till detta stöd när det gäller dyslexi behöver du ett intyg från en utredning (ofta begärs att utredningarna inte ska vara äldre än 5 år). Vi på LogoPedagogen i Västerbotten kan hjälpa dig med det!


https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/lakarstudenten-josefin-har-dyslexi-behover-inte-offra-allt-for-mina-studier

%d bloggare gillar detta: