Utbildning och föreläsningar

LogoPedagogen kan erbjuda föreläsningar och andra fortbildningsinsatser inom områden som exempelvis:

  • digitala lärverktyg
  • språkstörning
  • dyslexi
  • språkligt tillgängliga lärmiljöer i förskola och skola
  • insatser för att främja läs- och skrivutveckling

Vi kan sätta ihop workshops, enskilda fortbildningsinsatser eller en fortbildningsserie utifrån önskemål och behov. Kontakta oss för offertförfrågan!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close