Utbildning och föreläsningar

LogoPedagogen kan erbjuda föreläsningar och andra fortbildningsinsatser inom områden som exempelvis:

  • digitala lärverktyg
  • språkstörning
  • dyslexi
  • språkligt tillgängliga lärmiljöer i förskola och skola
  • insatser för att främja läs- och skrivutveckling

Vi kan sätta ihop workshops, enskilda fortbildningsinsatser eller en fortbildningsserie utifrån önskemål och behov. Kontakta oss för offertförfrågan!

%d bloggare gillar detta: