Utbildning och föreläsningar

LogoPedagogen kan erbjuda föreläsningar och andra fortbildningsinsatser inom områden som exempelvis:

  • digitala lärverktyg
  • språkstörning
  • dyslexi
  • språkligt tillgängliga lärmiljöer i förskola och skola
  • insatser för att främja läs- och skrivutveckling

Vi kan sätta ihop workshops, enskilda fortbildningsinsatser eller en fortbildningsserie utifrån önskemål och behov. Kontakta oss för offertförfrågan!

Animerad film för utbildning och kompetensutveckling

Vi skapar animerade filmer utifrån era dokument som handlingsplaner, policydokument eller riktlinjer.

Här är ett exempel på animerad film. Filmerna innehåller både rörlig media, bilder, ljud och text. Vi skapar också filmer med inspelat tal om det finns behov.

Kontakta oss för mer information och prisförslag.

%d bloggare gillar detta: