Övriga specialpedagogiska tjänster

Överblick över våra specialpedagogiska tjänster.
Läs mer om våra tjänster här nedanför.

Lästräningsperiod – för vårdnadshavare/barn

En del barn behöver extra stöd för att komma igång eller komma vidare med sin läsning. LogoPedagogen erbjuder ett lästräningsprogram i samarbete med dig som vårdnadshavare. Vi inleder med en uppstartsträff med barn och vårdnadshavare för att bedöma vilken nivå lästräningen ska ske på. Därefter får ni ett skräddarsytt program att följa under 6 veckor. Varje vecka stämmer vi av med uppföljande träff, förslagsvis via ett fjärrmöte. Programmet anpassas till ditt barn med målet att öka läsförmågan både vad gäller ordavkodning och läsförståelsestrategier.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare har möjlighet att avsätta 30 minuter dagligen för lästräning tillsammans med ditt barn för att kunna uppnå resultat.

Lästräningen kan också anpassas till en kortare period med ett annat upplägg.

Kontakta oss för prisförslag och upplägg.


Lästräningsprogram – för skolor

Vi erbjuder kompetensutveckling och stöd för skolpersonal att implementera en interventionsmodell för lästräning som är evidensbaserad. Modellen kan användas i första hand till individuell lästräning för elever med en långsam läsutveckling och för att förebygga läs. och skrivsvårigheter men kan anpassas till undervisning i grupp.

Kontakta oss för prisförslag och upplägg.


Digitala lärverktyg – assisterande teknik

Digitala verktyg som dator, mobiltelefon eller surfplatta kan vara till stor nytta för alla människor för att läsa, skriva, räkna, mötas, strukturera sitt arbete, hitta platser eller sina läxor och mycket mer. Speciellt viktig är tekniken för personer med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, språkstörning eller andra funktionsnedsättningar.

LogoPedagogen erbjuder handledning i digitala lärverktyg utifrån era behov eller punkterna nedan:

  • verktyg för läs- och skrivsvårigheter: talsyntes, ordprediktion och stavningsprogram, program för tankekartor och ”tal-till-text”
  • verktyg för samarbete: molntjänster och kommunikationsverktyg
  • verktyg för språkutveckling: appar och program
  • processtöd i strategiska frågor kring grundutbud av digitala läromedel, appar, programvara eller system för undervisning och lärande

Kontakta oss för prisförslag och upplägg.


Andra utredningar och kartläggningar – för skolor

Kartläggning av nyanländas kunskaper

Pedagogisk kartläggning /skolkartläggning

Kontakta oss för prisförslag och upplägg.


Processtöd

digitaliseringsstrategi

LogoPedagogens IT-pedagog kan vara ett stöd för skolledningen i framtagandet och implementeringen av lokala digitaliseringsstrategier eller uppföljningen av dessa.

screeningplan

Stöd med framtagande av en plan för att hitta och följa elever i läs- och skrivsvårigheter.

assisterande teknik – ett grundutbud

Stöd att ta fram ett grundutbud av digitala lärverktyg och plattformar till stöd för lärande och utveckling.

Kontakta oss för prisförslag och upplägg.


%d bloggare gillar detta: