Övriga specialpedagogiska tjänster

Animerade filmer

Vi skapar animerade filmer utifrån era behov. Det kan handla om att omvandla viktiga dokument såsom handlingsplaner, policydokument eller riktlinjer till lättförståeliga och tillgängliga filmer, att göra reklam för sin skola eller väcka intresse för ett event. Möjligheterna för film är oändligt!

Hur kan animerad film bidra till utveckling i verksamheten?

Kontakta oss för prisförslag och upplägg.


Lästräningsprogram – för skolor

Vi erbjuder kompetensutveckling och stöd för skolpersonal att implementera en interventionsmodell för lästräning som är evidensbaserad. Modellen kan användas i första hand till individuell lästräning för elever med en långsam läsutveckling och för att förebygga läs- och skrivsvårigheter men kan anpassas till undervisning i grupp.

Adekvat läsförmåga- nyckeln till kunskapsutveckling!

Kontakta oss för prisförslag och upplägg.


Digitala lärverktyg – assisterande teknik

Digitala verktyg som dator, mobiltelefon eller surfplatta kan vara till stor nytta för alla människor för att läsa, skriva, räkna, mötas, strukturera sitt arbete, hitta platser eller sina läxor och mycket mer. Speciellt viktig är tekniken för personer med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, språkstörning eller andra funktionsnedsättningar.

LogoPedagogen erbjuder handledning i digitala lärverktyg utifrån era behov eller punkterna nedan:

  • verktyg för läs- och skrivsvårigheter: talsyntes, ordprediktion och stavningsprogram, program för tankekartor och “tal-till-text”
  • verktyg för samarbete: molntjänster och kommunikationsverktyg
  • verktyg för språkutveckling: appar och program
  • processtöd i strategiska frågor kring grundutbud av digitala läromedel, appar, programvara eller system för undervisning och lärande

Kontakta oss för prisförslag och upplägg.


Andra utredningar och kartläggningar – för skolor

Kartläggning av nyanländas kunskaper

Pedagogisk kartläggning /skolkartläggning

Kontakta oss för prisförslag och upplägg.


Processtöd

digitaliseringsstrategi

LogoPedagogens IT-pedagog kan vara ett stöd för skolledningen i framtagandet och implementeringen av lokala digitaliseringsstrategier eller uppföljningen av dessa.

screeningplan

Stöd med framtagande av en plan för att hitta och följa elever i läs- och skrivsvårigheter.

assisterande teknik – ett grundutbud

Stöd att ta fram ett grundutbud av digitala lärverktyg och plattformar till stöd för lärande och utveckling.

Kontakta oss för prisförslag och upplägg.


%d bloggare gillar detta: