Logopedutredning av språk hos skolbarn

Vi kan anlitas för en logopedutredning av språk hos skolbarn med misstänkt språkstörning. Ta kontakt med oss via vårt kontaktformulär alternativt genom att maila oss på logopedagogen@gmail.com.

Så går utredningen till:

  1. Efter din intresseförfrågan tar logopeden personlig kontakt för att överenskomma om tid för utredningen. Ett rekommenderat underlag inför utredningen skickas hem.
  2. Du som beställer logopedutredningen (oftast vårdnadshavare eller skola) skickar in underlaget bestående av information från skola, vårdnadshavare samt elev senast två veckor före överenskommen tid för utredningen.
  3. Logopedutredningen genomförs. Vi inleder med ett gemensamt samtal utifrån det inskickade underlaget. Därefter genomför vi själva testningen som i genomsnitt tar mellan 3-5 timmar.
  4. Logopeden sammanställer och analyserar resultaten.
  5. Ca 1-2 veckor efter utredningen möts vi igen för delgivning av resultaten.
  6. Ett skriftligt utlåtande skickas till vårdnadshavare, som i sin tur kan lämna det vidare till skolan. I utlåtandet sammanfattas resultatet av logopedutredningen samt råd kring stödinsatser.
%d bloggare gillar detta: