Dyslexiutredning

Dyslexiutredning / Läs- och skrivutredning

LogoPedagogen genomför dyslexiutredningar, eller snarare läs- och skrivutredningar eftersom läs- och skrivsvårigheter inte alltid beror på dyslexi. Både speciallärare och logoped kan genomföra dyslexiutredningar. Det kan du läsa mer om här.


En dyslexiutredning / utredning av en elevs läs- och skrivförmåga kan ibland väcka misstanke om en bakomliggande språklig problematik. I dessa fall kan vi, i direkt anslutning till dyslexiutredningen, erbjuda en kompletterande logopedutredning av språk. Då sparas mycket tid och individen får snabbare adekvata råd om kompensation och träning utifrån sina förmågor. Läs mer om det här.

Läs- och skrivsvårigheter – Orsaker, konsekvenser och vad vi kan göra åt det.

Dyslexiutredning

Så går en dyslexiutredning till:

Gör en intresseförfrågan via vårt kontaktformulär, alternativt genom att maila oss på logopedagogen@gmail.com.

  1. Ansvarig utredare tar personlig kontakt för att överenskomma om tid för utredningen och ett underlag med frågor inför dyslexiutredningen / läs- och skrivutredning skickas till dig som beställer utredningen.
  2. Beställaren skickar in underlaget bestående av information från skola, vårdnadshavare samt elev senast två veckor före överenskommen tid för utredningen.
  3. Dyslexiutredningen / Läs- och skrivutredningen genomförs. Vi inleder med ett gemensamt samtal utifrån det inskickade underlaget, därefter genomför vi själva testningen som i genomsnitt tar mellan 4-6 timmar.
  4. Ansvarig utredare sammanställer och analyserar resultaten.
  5. Vi möts igen ca 1-2 veckor efter utredningen för delgivning av resultaten.
  6. Vårdnadshavare får ett skriftligt utlåtande som de i sin tur kan lämna vidare till sitt barns skola. I utlåtandet sammanfattas resultatet av dyslexiutredningen och råd kring stödinsatser.

Vill du veta mer om hur det går till eller kanske visa ditt barn inför utredningen hur det går till så har vi gjort en kort animerad film om detta.

Dyslexiutredning - Logopedagogen
Hur en dyslexiutredning går till hos Logopedagogen
%d bloggare gillar detta: