Referenser

Ord från några av våra kunder:

”Mycket nöjda hela vägen: från snabb kontakt och kort väntetid till professionellt genomförande och delgivning av resultat. Vi är glada att vi hittade hit!”

Förälder efter genomförd logopedutredning

”Jag har fått tydlig information om vilken typ av dyslexi jag har. Jag fick även hjälp med olika program jag kan använda.

Otroligt bemötande och förstående i min situation. Professionell och personlig på samma gång. LogoPedagogen tar ett stort ansvar över att denna tjänst ska vara bra och göras på bästa sätt”

Vuxenutredning av dyslexi

Värdefulla råd när det gäller val av digitala verktyg.

Specialpedagog