Priser

Läs- och skrivutredning

I utredningen ingår förberedelse, genomförande, sammanställning, utlåtande och delgivning av resultat till elev, vårdnadshavare och skola.

Privatpersoner:

Grundpris*: 11 500 kr

Kommuner och företag:

Kontakta oss för offert.

*Kostnaden för utredningen kan variera beroende på omfattningen av underlaget som bifogas, eller om det finns behov av mer omfattande testning.

Mil- och restidsersättning tillkommer vid önskemål om att utredningen och/eller delgivningen genomförs på elevens hemort.

Logopedutredning av språk

I utredningen ingår ett första samtal, testning, utlåtande och delgivning av resultat till elev, vårdnadshavare och skola

Privatpersoner:

Grundpris*: 11 500 kr

Kommuner och företag:

Kontakta oss för offert

*Kostnaden för utredningen kan variera beroende på omfattningen av underlaget som bifogas, exempelvis om det medföljer resultat från en psykologutredning eller läs- och skrivutredning, eller om det finns behov av mer omfattande testning.

Mil- och restidsersättning tillkommer vid önskemål om att utredningen och/eller delgivningen genomförs på elevens hemort.

Övriga logopediska tjänster

Distansbedömning av uttal via videosamtal + rådgivning + hemträningsmaterial + uppföljningssamtal efter 4 veckor.

1500 kr

För andra upplägg och tjänster, kontakt oss och beskriv ditt behov. 

Övriga specialpedagogiska tjänster

PAKETERBJUDANDE Lästräningssperiod i 6 veckor 1 upptaktsträff ca 90 min med upplägg och handledning + lästräningsmaterial + 6 uppföljningsträffar á 30 min inklusive avslutningsträff. 5500 kr (inkl moms)

Övriga kartläggningar och utredningar

Kontakta oss för offert.

Handledning, processtöd, utbildning och föreläsning

Kontakta oss för offert.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close