Priser

Läs- och skrivutredning

I utredningen ingår förberedelse, genomförande, sammanställning, utlåtande och delgivning av resultat till elev, vårdnadshavare och skola.

Privatpersoner:

Grundpris*: 13 000 kr

Kommuner och företag:

Kontakta oss för offert.

*Kostnaden för utredningen kan variera beroende på omfattningen av underlaget som bifogas, eller om det finns behov av mer omfattande testning.

Mil- och restidsersättning tillkommer vid önskemål om att utredningen och/eller delgivningen genomförs på elevens hemort.

Logopedutredning av språk

I utredningen ingår ett första samtal, testning, utlåtande och delgivning av resultat till elev, vårdnadshavare och skola

Privatpersoner:

Grundpris*: 13 000 kr

Kommuner och företag:

Kontakta oss för offert

*Kostnaden för utredningen kan variera beroende på omfattningen av underlaget som bifogas, exempelvis om det medföljer resultat från en psykologutredning eller läs- och skrivutredning, eller om det finns behov av mer omfattande testning.

Mil- och restidsersättning tillkommer vid önskemål om att utredningen och/eller delgivningen genomförs på elevens hemort.

Övriga logopediska tjänster

Distansbedömning av uttal via videosamtal + rådgivning + hemträningsmaterial + uppföljningssamtal efter 4 veckor.

1500 kr

För andra upplägg och tjänster, kontakt oss och beskriv ditt behov. 

Övriga specialpedagogiska tjänster

Vi bygger tjänsten efter era behov! Det kan exempelvis handla om :
-Lästräning
-Skrivträning
-Övriga kartläggningar eller utredningar

Kontakta oss för planering av tjänsten utifrån era behov samt för offert.

Handledning, processtöd, utbildning och föreläsning

Kontakta oss för att diskutera behovet/innehållet och för offert.

Animerad film

En animerad film kan skapas för olika ändamål som exempelvis utbildning, tillgänglighet, information, reklam m.m. Därför kan filmerna bli olika långa och ta olika lång tid att skapa. Vi hjälper till att ta fram manus och skapar er film i tät dialog med er.
Kontakta oss för offert och arbetsprover.

%d bloggare gillar detta: