Okategoriserade

Nu är läsa, skriva, räkna garantin här!

1 juli 2019 kom de nya bestämmelserna om en garanti för ett tidigt stöd. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. Det ska vara rätt stöd i rätt tid! Det förutsätter också att …

Nu är läsa, skriva, räkna garantin här! Läs mer »

Fler barn knäckte läskoden med tio timmar extra stöd – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Med hjälp av tio timmars extra läsinlärning tredubblades andelen sex- och sjuåringar som knäckte läskoden, jämfört med kamrater som inte ingick i gruppen, … — Läs på sverigesradio.se/sida/artikel.aspx Det är så roligt att läsa om dessa lyckade interventioner, framförallt att de genomförs i så tidiga åldrar som sex till sju år. Att hitta barn i riskzonen för …

Fler barn knäckte läskoden med tio timmar extra stöd – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio Läs mer »

Vi kan hjälpa till att skriva intyg till högskola och universitet!

Glädjande nyheter från SVT Örebro om ökande antal personer med funktionsnedsättningar (t.ex. ADHD och dyslexi) som studerar vidare! I just denna artikel berättar läkarstudenten Josefin med dyslexi om det stöd hon får från universitetet i form av bland annat verktyg som talsyntes. Förutom det stöd som ges på universitet och högskolor för själva inlärningen så …

Vi kan hjälpa till att skriva intyg till högskola och universitet! Läs mer »

Inbyggda funktioner i Word

Det finns inbyggda funktioner i Word som kan vara till stor hjälp om man har svårt med att skriva och att stava ord korrekt. Microsoft arbetar just nu med att ta fram diktering på svenska och vi får hoppas att funktionen kommer snart. I filmen visar jag hur ni hittar funktionerna “Avancerad läsare” och diktering.

Varför högläsning?

De flesta har nog hört att det är bra att läsa för sina barn. Men man kanske inte till fullo vet vad det faktiskt är vi ger till våra unga när vi läser högt? 1. Lusten till läsning Kanske är det viktigaste av allt att högläsning kan väcka läslust, och en ökad vilja att läsa …

Varför högläsning? Läs mer »

Anpassa HUR:et

Det är en utmaning att hitta rätt arbetssätt för en hel elevgrupp. Jag har mött elever som har fått anpassningar i skolan som i sig är väldigt bra men som upplevs utpekade för eleven. Det finns risk för att anpassningarna och insatserna av den anledningen inte fungerar som förväntat eftersom motivationen dalar. Ett sätt man …

Anpassa HUR:et Läs mer »

Vad är syftet med en utredning?

En utredning handlar om att samla information och söka svar på en frågeställning. När det gäller utredningar av språklig förmåga och/eller läs- och skrivförmåga hos skolbarn så är det flera frågor som vi söker svaret på. Det som kanske de flesta tänker på, är att utredningen ska försöka svara på frågan om det finns någon …

Vad är syftet med en utredning? Läs mer »

LogoPedagogen och språk

SPSM Skolverket – Från vardagsspråk till ämnesspråk Specialnest Artikel om boken “Språklig sårbarhet i förskola och skola – barnet, språket och pedagogiken” Förstelärare om “cirkelmodellen och genrepedagogik”

Läsa, skriva, räkna – garanti

1 juli 2019 införs förändringar i skollagen för att garantera tidiga stödinsatser. Elever i förskoleklass och på lågstadiet som behöver stöd för att nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska få det. Stödinsatserna ska vara individuellt utformade. Läs mer om garantin på Regeringskansliets hemsida. Det är viktigt att tidigt upptäcka elever i …

Läsa, skriva, räkna – garanti Läs mer »

%d bloggare gillar detta: