läsa och skriva

Läsa, skriva, räkna – garanti

1 juli 2019 införs förändringar i skollagen för att garantera tidiga stödinsatser. Elever i förskoleklass och på lågstadiet som behöver stöd för att nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska få det. Stödinsatserna ska vara individuellt utformade. Läs mer om garantin på Regeringskansliets hemsida. Det är viktigt att tidigt upptäcka elever i …

Läsa, skriva, räkna – garanti Läs mer »

“Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen”

I tidningen Specialpedagogik  (2016) skriver de om intensiv lästräning och om behovet av att ha en metod för läslärande som är enkel men samtidigt ger snabba och tydliga resultat. “Att testa och träna avkodningsförmågan tidigt lyfter både läsförståelse och betyg. Metoden är enkel, resurssnål och lustfylld, skriver Ronny Karlsson, speciallärare, och Martin Ingvar, professor.” Elevgruppen följdes …

“Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen” Läs mer »

Rulla till toppen